บริการของเรา


เกร็ดความรู้


พันธมิตร

1v รู้จักบ่อดักไขมัน "บ่อดักไขมัน" ชื่อนี้สำหรับคนเดินกินข้าวแกงทั่วๆก็จะไม่ได้สนใจอะไรมากหนัก อาจจะเป็นเพียงบ่อเอาไว้ดักไขมันส่วนเกิดต่างๆเท่านั้น แต่ในสายงานเกี่ยวกับระบบท่อน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำทิ้งต่างๆ เหล่านี้ น่าจะเข้าใจได้ดี เพราะ บ่อดักไขมัน หรือ เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วมีบทบาทสำคัญมาก สำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากออกไปยังสถานที่เหมาะสม

เหตุผลว่า ทำไมจะต้องมีบ่อดักไขมัน เนื่องจากไขมันเป็นส่วนผสมสำหรับการชำระล้าง เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น การล้างจานคราบไขมันจากการประกอบอาหาร ไขมันจากเนื้อสัตว์ที่ถูกล้างออก ไขมันจากครีมเครื่องสำอางต่างๆ ไขมันจากน้ำยาล้างรถ ไขมันจากน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งไขมันเหล่านี้หากลงไปในท่อระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสิ่งแวดล้อม ในไม่นานก็จะผลกระทบกับผู้คนรอบข้างๆ ส่งกลิ่นเหม็น ทำลายสุขภาพอีกด้วย ดังนั้น เราจึงมี บ่อดักไขมัน ไว้เพื่อเป็นการแยกไขมันออกจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพราะ ไขมันจะทำลายยาก นั้นเอง

เรามาดูลักษณะการทำงาน หน้าที่ของบ่อดักไขมันกัน บ่อดักไขมันแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเหมือนบ่อพักน้ำเน่าเสียนั้นเอง แต่มีทำให้มีอุปกรณ์ที่สามารถกรอง ดัก คัด เอาส่วนที่เป็นไขมันออกจากน้ำและลอยขึ้นผิวน้ำจากนั้นก็กำจัดโดยการดูดไขมัน ดักไขมันเหล่านั้นออกจากน้ำได้ง่าย สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นแยกไขมันออกก็คือ ตะแกรง บ่อดักไขมันที่ดีจะต้องเป็นลักษณะเหมือนตัว T ที่จะมีท่อระบายน้ำทิ้งแยกออกแต่ตรงระหว่างท่อนั้นจะมีตะแกรงที่คอยแยกไขมันออกจากสิ่งปฏิกูลอื่นๆ และในเวลาไม่นานไขมันนั้นก็จะลอยขึ้นสู่ผิวหน้าน้ำ สำหรับถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันนั้นน้ำที่ไหลผ่านเข้าควรจะอยู่ในถังหรือบ่อเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากอากาศในบ้านค่อยข้างร้อน เนื่องจาก อุณหภูมิของน้ำจะมีผลต่อการลอยตัวของไขมัน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการทำบ่อดักไขมัน
  • ควรติดตะแกรงไว้สำหรับดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน ไม่ควรเอาตะแกรงออกโดยเด็ดขาด และควรมั่นดูแล้วตะแกรงคอยเก็บเศษขยะชิ้นที่ติดตะแกรงออก
  • ควรมั่นดักไขมันออกจากบ่ออย่างน้อยอาทิตย์ทำสัก 1 ครั้ง
  • ห้ามใช้ของแข็งกระแทรกเอาขยะออกจากตะแกรงโดยเด็ดขาด เพราะ อาจจะทำให้ตะแกรงฉีกขาดได้
  • ห้ามไม่ให้น้ำจากทำความสะอาดต่างๆ เช่น น้ำจากการชักผ้า น้ำจากการล้างจาน น้ำจากน้ำฝัน ห้ามปล่อยเข้าบ่อดักไขมันเด็ดขาด
เพียงเท่านี้บ่อดักไขมันในที่พักอาศัยของคุณก็จะคลายกลิ่นเน่าเหม็นไปได้มากแล้ว

ภาพตัวอย่างงาน

  • ล่อท่อ
  • ซิ้งค์ตัน
  • ท่อน้ำทิ้งตัน
  • ชักโครกตัน