บริการของเรา


เกร็ดความรู้


พันธมิตร

1v อ่างล้างหน้าท่อตันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามที่พักอาศัย หรือสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อ่างล้างหน้าถือว่า มีบทบาทสำคัญมากสำหรับการทำความสะอาด การซะล้างสิ่งสกปรก ชื่อว่า "อ่างล้างหน้า" โดยชื่อแล้ว ผู้ใช้งานหรือผู้ที่นำไปใช้ก็คือ จะต้องใช้สำหรับการล้างหน้าเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เลย อ่างล้างหน้า ยังทำหน้าที่หลายๆ อย่างที่เกิดกว่ากำลังของอ่างล้างหน้าจะรับได้ นี้ปัญหาบางส่วนสำหรับอ่างล้างหน้าตันเกิดขึ้นได้อย่างไร และยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นปัญหาให้อ่างล้างหน้าไม่สามารถระบายน้ำได้ ดังต่อไปนี้

  • ใช้งานผิดประเภท ถือว่า เป็นปัญหาหลักๆเลย เกิดจากผู้ใช้งานรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ความมักง่ายของผู้ใช้งาน อ่างล้างหน้ามีไว้สำหรับล่างหน้า แต่กลับทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ล้างจานบนอ่างล้างหน้าโดยยังมีเศษของอาหารที่รับประทานไปติดอยู่กับจาน ซึ่งอาหารเหล่านั้นเป็นชิ้นใหญ่จนสะสมและเกิดปัญหาอ่างล้างหน้าตัน หรือท่อตันได้ในที่สุด ล้างมือที่เกิดจากสิ่งสกปรกอาจจะเป็นดิน ทราบ โคลน ต่างๆ เหมือนล้างมือสิ่งที่หลุดออกไปก็คือ สิ่งปฏิกูลแล้วก็ไหลลงในท่อของอ่างล้างหน้าจนเกิดปัญหาท่อตันในที่สุด
  • เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาอาจจะเกิดใช้งานของอ่างล้างหน้า หรือ การปล่อยปะละเลยของผู้ใช้งานด้วย อุปกรณ์ทุกอย่างเมื่อเกิดการใช้งานมันก็สึกหรอเป็นเรื่องธรรมดา แต่อยู่ที่ว่า ผู้ใช้งานจะทะนุถนอมมากแค่ไหน หากไม่ทะนุถนอมอุปกรณ์ก็ชำรุดเสียเร็วกว่ากำหนด อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งปัญหานี้คุณต้องมั่นสังเกตและตรวจสอบบ่อยๆ ว่าอุปกรณ์นั้นชำรุดเสียหายตรงไหนบ้าง แล้วควรเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม
  • เกิดจากกิจกรรมต่างๆ บนอ่างล้างหน้า คือ การแปรงฟันเมื่อคุณแปรงฟันก็จะบ้วนลงไปในอ่างล้างหน้า การล้างหน้าเมื่อคุณล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้า ซึ่งโฟมล้างหน้ามีส่วนผสมของเศษสิ่งปฏิกูลมากมายที่ไม่สามรถทำลายได้ การฟอกหน้า ฟอกผิว โดยสูตรการฟอกรูปแบบต่างๆซึ่งการฟอกนั้นอาจจะมีส่วนผสมที่อาจจะเกิดปัญหาสำหรับอ่างล้างจานจนทำให้ท่อตันได้
  • เกิดจากบริเวณรอบอ่างล้างจาน ซึ่งอาจจะกิ่งไม้ ใบไม้ เศษปูน เศษเหล็ก เศษจากตะแกรง เศษจากการชำรุดของอุปกรณ์ ดิน ทราย โคลน หรือ อาจจะเป็นพวกแมลง สัตว์ ต่างๆ ทีบังเอิญตกลงไปในอ่างล้างหน้าจนเป็นสาเหตุให้อ่างล้างหน้าท่อตัน
ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นปัญหาหลักๆของการใช้งานอ่างล้างซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่อตันได้ ข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

ภาพตัวอย่างงาน

  • ล่อท่อ
  • ซิ้งค์ตัน
  • ท่อน้ำทิ้งตัน
  • ชักโครกตัน