บริการของเรา


เกร็ดความรู้


พันธมิตร

1v รู้จักอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีสำหรับประเทศไทย คุณรู้ดีว่าจะมีเทศกาลลอยกระทงที่เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคน จุดประสงค์หลักของการจัดประเพณีนี้ก็คือ เพื่อเป็นการขอขมาแม่น้ำคงคา พระแม่คงคา และขอบคุณที่ได้ใช้งานน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งหากคุณคิดย้อนกลับไปคุณก็จะเห็นได้ว่า น้ำ นั้นมีบทบาทมากมายสำหรับการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะอุปโภค บริโภค ในหนึ่งปีคุณจะต้องใช้งานน้ำมากมายไปกับกิจกรรม กิจวัตรประจำวัน จึงจะมีน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • น้ำเสียจากแหล่งชุมชน จะมาจากผู้คนที่อาศัยอยู่ตาม อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ซึ่งน้ำเสียเหล่านี้จะไหลรวมกันไปที่คลองจนทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย
 • น้ำเสียเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำหล่อเย็น สารเคมี โลหะหนัก สารอินทรีย์ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสียเหล่านี้สร้างปัญหาจึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดวิธีการบำบัดน้ำเสียในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ตามสภาพของน้ำเน่า เราจะมาทำความรู้จักตัวละครสำคัญสำหรับการบำบัดน้ำเสีย มีดังต่อไปนี้
 • ตะแกรง ที่มีไว้สำหรับการดักเอาสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดใหญ่ออกจากน้ำที่เน่าเสีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตะแกรงแบบละเอียด และ ตะแกรงแบบหยาบ จุดประสงค์ในการนำไปใช้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและประเภทของน้ำเน่าเสียด้วย
 • เครื่องบดตัด จะทำหน้าคอยบดและตัดสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กหรือกำจัดให้เป็นผงละเอียด เพื่อให้เศษสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นตกตะกอนได้ง่ายขึ้น
 • เครื่องเติมอากาศ เราจะใช้ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา ซึ่งจะทำให้เติมออกซิเจนลงไปน้ำเพื่อลดการหมักหมกต่างๆ
 • บ่อดักไขมัน จะถูกสร้างขึ้นเพื่อดักจับไขมัน น้ำมัน ที่กำจัดยากออกจากน้ำเน่าเสีย หลักการทำงานก่อนคือ จะเก็บน้ำเน่าเสียนั้นสักระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันลอยตัวขึ้นมา
 • กระซอนสำหรับตักสิ่งปฏิกูลออก หน้าที่หลักๆเลยก็คือจะใช้ตักสิ่งปฏิกูลออกจากน้ำเน่าเสีย และตักไขมัน น้ำมัน ที่ลอยตัวในบ่อดักไขมันได้อีกด้วย
คุณจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่จะต้องใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำเสียด้วย และขึ้นอยู่กับขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียด้วย ซึ่งการใช้งานในแต่ละชิ้นช่างผู้ชำนาญจะรู้จักใช้ให้เหมาะสมกับงานได้มากที่สุด

ภาพตัวอย่างงาน

 • ล่อท่อ
 • ซิ้งค์ตัน
 • ท่อน้ำทิ้งตัน
 • ชักโครกตัน